nam cham

Nguyên lý hoạt động của nam châm điện

Nguyên lý hoạt động nam châm điện là Khi mắc một dây dẩn điện có nhiều vòng quấn với điện, dòng điện sản sinh một điện trường E trong các vòng quấn . Khi dòng điện đi qua các vòng quấn, Biến đổi của điện trường trong các vòng quấn sinh ra một từ trường B vuông góc với điện trường E .

Nguyên lý hoạt động của nam châm điện 1

Từ trường của cuộn dây dẩn điện có tính chất giống như từ trường của một Nam Châm cũng hút hay đẩy một từ vật nằm trong từ trường của cuộn dây .
Khi tách điện khỏi cuộn dây, từ trường không tồn tại. Cuộn dây không còn hút hay đẩy từ vật, vậy chỉ khi nào cuộn dây dẩn điện, cuộn dây trở thành Nam Châm Điện
Từ Trường của cuộn dây tùy thuộc vào số Từ Cảm cuộn dây và dòng điện trong cuộn dây.
Từ Cảm cuộn dây tỉ lệ thuận với chiều dài, số vòng quấn và tỉ lệ nghịch với diện tích của cuộn dây.

Viết một bình luận

0937 818 368
Contact Me on Zalo