Sự khác biệt giữa nam châm vĩnh cửu và nam châm điện

Mọi người thường nghĩ chỉ nghe nam châm điện, nam châm vĩnh cửu nhưng ít khi nào phân biệt được tính chất về từ trường của nó. Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về và so sánh hai loại nam châm này một cách chính xác nhất để bạn có thể hiểu rõ hơn về chúng.

Sự khác nhau cơ bản

Một nam châm vĩnh cửu là một đối tượng thực hiện từ một vật liệu mà từ hoá và tạo ra từ trường liên tục của riêng nó. Tên gọi của nó cũng cho biết, một nam châm vĩnh cửu là “vĩnh cửu”. Điều này có nghĩa rằng nó luôn luôn có một từ trường và sẽ tính từ trường hiện hữu ở nó mọi lúc.
Một nam châm điện được làm từ một cuộn dây có vai trò như một nam châm khi một dòng điện đi qua nó. Thường một nam châm điện được bọc xung quanh một lõi sắt từ vật liệu như thép, trong đó tăng cường từ trường sản xuất bởi các cuộn dây.
nam cham vinh cuu

Thuộc tính từ trường

Một nam châm vĩnh cửu tồn tại khi các nam châm có tính chất từ (từ hóa). Một nam châm điện từ chỉ hiển thị các thuộc tính từ khi một dòng điện được áp dụng cho nó. Đó là làm thế nào bạn có thể phân biệt giữa hai. Các nam châm mà bạn đã gắn liền với tủ lạnh của bạn là nam châm vĩnh cửu, trong khi Nam châm điện là nguyên tắc đằng sau động cơ AC.

Sức mạnh từ trường

Nam châm vĩnh cửu mạnh phụ thuộc vào các vật liệu được sử dụng trong sáng tạo của nó. Sức mạnh của một nam châm điện có thể được điều chỉnh bởi số lượng dòng điện có thể chảy vào nó. Kết quả là, nam châm điện tương tự có thể được điều chỉnh cho các cấp sức mạnh khác nhau.

Mất thuộc tính từ trường

Nếu một nam châm vĩnh cửu mất tính chất từ của nó, vì nó không nung đến nhiệt độ (tối đa), nó sẽ được trả lại vô dụng và tính chất từ của nó chỉ có thể được phục hồi bằng tái tạo tính khử từ. Trái lại, một nam châm điện mất sức mạnh từ tính của nó mỗi khi một dòng điện được lấy ra và trở thành từ một lần nữa khi điện trường được bổ sung. Vì vậy, nam châm cũng có thể ứng dụng như một nam châm nâng.

Lợi thế

Các lợi thế chính của một nam châm vĩnh cửu hơn một nam châm điện là một nam châm vĩnh cửu không đòi hỏi một nguồn cung cấp liên tục của năng lượng điện để duy trì từ trường. Tuy nhiên, một nam châm điện từ trường có thể được nhanh chóng thao tác trên một phạm vi rộng bằng cách kiểm soát số lượng dòng điện cung cấp cho nam châm điện.
Lưu ý: Đây là một tổng quan cao cấp của nam châm vĩnh cửu so sánh với nam châm điện. Chúng còn có nhiều chi tiết khác có liên quan đến sự khác biệt mà các chúng tôi không thể liệt kê ra hết tất cả. Nếu có câu hỏi cụ thể nào thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi hân hạnh để chia sẻ tất cả các kiên thức hay cho bạn.
Gọi tư vấn