Những điều cần biết về nam châm điện

Cấu tạo của nam châm điện

Trên thực tế, dòng điện mà nam châm điện sinh ra là một hằng số và rất lớn. Đây là lý do vì sao nó không bị phụ thuộc vào mạch từ khi hoạt động. Là một ưu điểm lớn của nam châm điện một chiều.
Dạng nam châm điện một chiều có thành phần cấu tạo đơn giản, chỉ bao gồm một cuộn dây điện, một mạch từ và cuộn dây điện từ với phần dây dẫn được bọc cách điện theo các vòng xung quanh để đảm bảo khi dòng điện một chiều chạy qua, nó sẽ có tác dụng giảm tải cường độ dòng điện được sinh ra khi đi qua nam châm.
nam cham dien

Hoạt động của nam châm điện

Nếu như đem so sánh nam châm vĩnh cửu so với nam châm điện có cảm ứng từ được cố định hơn nhiều. Một điều đáng chú ý là dạng nam châm này có cảm ứng từ hoàn toàn có khả năng thay đổi được thông qua kiểm soát dòng điện chạy qua cuộn dây.
Từ trường mà nam châm điện tạo ra bằng với tổng từ trường mà các vòng dây riêng lẻ cộng lại.
Điều đáng chú ý nhất là cường độ từ trường có mức đều và mạnh nhất ở tại vị trí bên trong lòng của cuộn dây. Mặt khác, chiều của từ trường cuộn dây cũng tương tự như chiều từ trường của các vòng dây. Bên cạnh đó, vòng dây phía ngoài cùng của cuộn dây, có các đường sức từ theo có hướng đi ra khỏi cuộn dây cũng được xác định là cực bắc của nam châm. Và vòng dây ngoài cùng còn lại, nơi các đường sức từ đi vào cuộn dây tức là cực nam của nam châm.

Nam châm điện giống như là một vật dụng có khả năng tạo từ trường, một nguồn phát từ trường thực sự. Sở dĩ chúng có thể hoạt động được đó là nhờ vào việc từ trường của chúng được tạo ra bởi một cuộn dây có dòng điện khá lớn đi qua nó. Cảm ứng từ của nam châm điện được tạo nên nhò vào việc sử dụng một dạng lõi dẫn từ được làm bằng một loại vật liệu từ đặc biệt. Nhìn chung dạng lõi này có độ từ thẩm khá lớn, bên cạnh đó chúng còn có độ cảm ứng từ bão hòa rất cao.

Mặt khác, từ trường do cuộn dây dẫn điện sinh ra có tính chất tương tự như từ trường của thỏi nam châm bình thường, ngoài ra nó còn có khả năng hút và đẩy được một có từ vật nằm trong từ trường của cuộn dây.
Hơn nữa phải có dòng điện thì từ trường mới tồn tại và ngược lại không có điện thì từ trường không xuất hiện và khi đó cuộn dây không còn hút hay đẩy từ vật được.
Gọi tư vấn