NAM CHÂM ĐIỆN

Nam châm điện nâng được các vật có từ tính hoặc kim loại và để hoạt động được thì phải sử dụng điện.

 

nam-cham-dienNam châm điện

Khi mắc một dây dẩn điện có nhiều vòng quấn với Điện, dòng điện sản sinh một Điện Trường E trong các vòng quấn . Khi dòng điện đi qua các vòng quấn, Biến đổi của Điện Trường trong các vòng quấn sinh ra một Từ Trường B vuông góc với Điện Trường E .

Từ Trường của cuộn dây dẩn điện có tính chất giống như từ trường của một Nam Châm cũng hút hay đẩy một từ vật nằm trong từ trường của cuộn dây .

Khi tách Điện khỏi cuộn dây, Từ Trường không tồn tại . Cuộn dây không còn hút hay đẩy từ vật

Vậy chỉ khi nào cuộn dây dẩn điện, cuộn dây trở thành Nam Châm Điện

Ứng dụng Nam Châm Điện:

Nam châm điện được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp sắt thép,tái chế sắt thép và cảng biển……

Xem thêm các sản phẩm cùng loại như : nam châm nâng,nam châm Ferrite,nam châm dẻo,máy tuyến từ,nam châm đất hiếm

 

Gọi tư vấn