Định nghĩa, các bộ phần và cách sử dụng nam châm điện

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu nam châm điện là gì, làm thế nào nó được sử dụng trong một vài tình huống thực tế đời sống, và các bộ phận mà làm cho nó hoạt động.

Một nam châm điện là gì?

Có tất cả các loại niềm vui thử nghiệm bạn có thể làm gì với chúng. Nhưng tính hữu dụng của họ có thể khá… giới hạn. Một nam châm luôn luôn là một nam châm. Nó luôn luôn thu hút. Đôi khi bạn muốn điều đó, chẳng hạn như với một nam châm tủ lạnh, nhưng không phải luôn luôn. Bằng cách sử dụng nam châm điện, rằng tất cả thay đổi và các ứng dụng trở nên vô tận.
Một nam châm điện là một nam châm được tạo ra bằng cách sử dụng một điện hiện tại – tạo bởi điện. Kể từ khi điện có thể được bật và tắt, như vậy có thể một nam châm điện. Nó thậm chí có thể được làm suy yếu hoặc tăng cường bằng cách giảm hoặc tăng hiện tại.

nam cham dien

Có bốn lực lượng vật lý cơ bản, và một trong số chúng được gọi là điện từ. Nhưng khi chúng tôi nghiên cứu vật lý, chúng tôi thường tìm hiểu về lực lượng điện và từ lực lượng một cách riêng biệt. Sao phải thế?
Vâng, các lực lượng hai có vẻ rất khác nhau từ mỗi khác. Các phương trình đại diện cho họ là hoàn toàn khác nhau. Nhưng nó chỉ ra rằng họ đang là một phần của cùng một lực lượng điện từ.
Khi chi phí, như điện tử hoặc proton, văn phòng phẩm, họ sản xuất điện lực. Nhưng khi họ đang di chuyển, họ sản xuất từ lực lượng. Bên trong một nam châm vĩnh cửu rất nhiều chi phí di chuyển nhỏ, mà cung cấp cho các nam châm của nó từ trường.
Này kiến thức về cách thức hoạt động từ tính là quan trọng, bởi vì nó cho chúng ta khả năng để tạo ra nam châm điện. Điện là chỉ có một dòng chảy của các điện tử xung quanh một mạch, do đó, một dây điện sẽ sản xuất một từ trường giống như một nam châm.
Nam châm điện thường được thực hiện ra khỏi một cuộn dây–một dây cong thành một loạt các ‘quay’. Điều này tăng cường và tập trung từ trường nhiều hơn một đoạn dây duy nhất. Dây quay thường được cuộn quanh một nam châm thường xuyên, làm bằng một loại vật liệu sắt từ như sắt.Điều này làm cho nam châm điện mạnh hơn.

Sử dụng các nam châm điện

Nam châm điện được sử dụng trong tất cả các loại thiết bị điện, ổ đĩa cứng, loa, động cơ và máy phát điện, cũng như trong phế liệu để chọn lên kim loại phế liệu nặng. Họ đang thậm chí được sử dụng trong máy MRI, sử dụng các nam châm để chụp ảnh của bên trong của bạn!
Động cơ và máy phát điện là rất quan trọng để tất cả mọi thứ chúng tôi làm trong thế giới hiện đại. Một động cơ mất điện năng lượng và sử dụng một nam châm để chuyển năng lượng điện vào chuyển động.

Gọi tư vấn